Ключарски
Ключарството – къде се корени същността на занаята

Ключарството – къде се корени същността на занаята

В днешно време всички ние често прибягваме до услугите на ключар – в ежедневието изникват редица ситуации, които ни поставят в доста дискомфортно положение. Дали ще сме изгубили ключовете за вкъщи, ще сме ги забравили в апартамента, или ненадейно ще сме оставили ключовете за колата на таблото – наистина никой не е застрахован от изненадващата необходимост от ключар.

Действително е важно да имаме правилните контакти на разположение, за да сме сигурни, че бихме могли да реагираме своевременно при множество възникнали ситуации. Номерът на ключар е един от тези задължителни контакти – независимо дали ще ни потрябват услуги, свързани с автомобила, или с жилището ни. Това всеки от нас да разполага с надежден ключар безспорно ни носи спокойствие и сигурност.

Чудили ли сте се обаче откъде тази професия води началото си? Не трябва да имате никакво съмнение – ключарството съвсем естествено би могло да се причисли към занаятите, които отнасяме към творческите прояви. Днес ще ви запознаем с пътя на всеки един ключар, обръщайки се назад към миналото и проследявайки професионалния път на този занаятчийски отрасъл.

Къде са се използвали ключалки за първи път

Ключарството и работата на всеки един ключар датират от дълбока древност.

Съвсем естествено е да предположим, че и в далечното минало хората са имали потребност от това да пазят и съхраняват целостта и неприкосновеността на вещите, имотите и покъщнината си. Още по времето на Древен Египет, Древен Рим и Древна Гърция всеки ключар се е ползвал с особен авторитет. В самото зараждане на тези цивилизации бравите и ключалките са били изработвани от дърво, както и ключовете за тях. Характеризирали са се с големи размери и са имали наистина внушителен вид. В последствие, засилената употреба на различни метали като олово, мед, желязо налага нови тенденции при изработването както на брави, така и на ключове.

В онези времена всеки ключар е следвало да притежава наистина цял набор от впечатляващи качества – изисквало се е да е добър дърворезбар, а и ковач. Тъй като ключалките и ключовете са били необходими на по-заможната част от населението, тъй като именно те са имали какво да пазят и съхраняват, на всеки ключар се е гледало с особени почит и респект. Обработката на дървото, а, в последствие, и тази на металите, категорично са издигали ключарските умения на едно наистина високо ниво. Изумително е, но ключарството като занаят и професионално направление съществува от поне 4000г.

В днешно време навлизането на технологиите и индустриализацията съществено видоизмениха дейността на един ключар

Технологичният напредък, на който сме свидетели през последните години, безспорно даде своето отражение и върху ключарството като занаят и професия.

В днешно време един ключар работи със съвременни техники при изработката на ключове, брави и ключалки. В арсенала му от части, компоненти и инструменти влизат действително много атрибути – за един непрофесионалист вероятно отключването на брава без ключ е плод на няколко секунди от страна на ключаря, но, в действителност, тези умения са плод на наистина дългогодишни практика и тренировки. Всеки ключар следва непрестанно да усъвършенства уменията си и да обновява непрекъснато колекцията си от инструменти, за да е в крак с нововъведенията в света на ключарството.

Днес ключарски услуги биха ви потрябвали в ежедневни битови дейности или при такива, свързани с автомобила ви. Никой не желае да бъде възпрепятстван от невъзможността да влезе в дома си или да отключи автомобила си.

При загубени или счупени ключове, при заключването на жилището или автомобила, при необходимост от смяна на брава, ключалка или патрон, следва да имате насреща си способен и надежден ключар, който час по-скоро да възвърне комфорта и сигурността в ежедневието ви.